Betingelser & Vilkår

Galleri Warrer - CVR 27054897 - Adresse: Hovedskovvej 20, 4780 Stege

Aftalens parter 

Definitioner:"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Galleri Warrer afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer."Galleri Warrer" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:  

I Galleri Warrer oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Galleri Warrer via info@galleriwarrer.dk

Priser: 

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Alle angivne priser er inklusive 25% moms, dog undtaget malerier, hvor der er 5% moms (kunstnermoms).
Præsentation af varer sammen med en pris i Galleri Warrer er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Bestilling:
Købers bestilling af varer fra Galleri Warrer udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Galleri Warrer om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Galleri Warrer er først indgået, når Galleri Warrer ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

Netbankbetaling sker via Danske Banks Netbank.
Varerne bliver først sendt, når pengene er gået ind på Galleri Warrer´s konto. Hvis vi ikke har modtaget pengene inden 3 dage, vil ordren blive slettet.

Betalingskort: Galleri Warrer modtager: Dankort, Visa/Dankort og e-Dankort.
Pengene vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Eller hvis andet er aftalt, gælder dette.
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, når varen afgår fra Galleri Warrer.

Reklamation:
Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Returnering af varen sker på Kundens regning. Risikoen for hændelig skade eller forringelse: Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Galleri Warrer yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert behandling, dårlig vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Galleri Warrer i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Galleri Warrer inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.


Galleri Warrer har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Galleri Warrer's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Galleri Warrer.

Ansvarsfraskrivelse og garanti: 
Galleri Warrer er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Galleri Warrers kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Galleri Warrer afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret: 
Meddeler Kunden Galleri Warrer, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Galleri Warrer det modtagne beløb for varen, dvs minus evt. fragtomkostninger. Returnering af varen sker på Kundens regning.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav/postopkrævning nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakkedistributører. Da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Varen skal sendes forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.
Galleri Warrer forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 5 dage.


Misbrug af Galleri Warrer medfører politianmeldelse.

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation